ANGELMAN SENDROMU 

Bir tür nörogenetik bozukluktur. Genellikle 0-3 yaş aralığında bulunan çocuklarda görülmektedir. 15. Kromozomdaki zedelenmeden kaynaklanmaktadır. Belirtileri arasında şunlar sıralanmaktadır: 

  • Zeka geriliği 
  • Yaşıtlarının gerisinde kalma 
  • Konuşma bozukluğu 
  • Ataksik yürüyüş 
  • Yürürken kolların iki yana açılması 
  • Hiperaktivite 
  • Mutlu yüz ifadesi 

Bu belirtilerden bazıları bir kukla hareketlerini andırdığından söz konusu sendrom ‘’mutlu kukla sendromu’’ olarak da bilinmektedir.