‘Bedensel engelli birey’ doğum öncesinde, doğum esnasında ya da doğumdan sonraki dönemde herhangi bir nedenden dolayı kemik, kas ve sinir sisteminde oluşan bozukluklar sonucu, bedensel fonksiyonlarını çeşitli alanlarda ve derecelerde kaybeden, günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu bir takım becerileri tamamlayamayan, toplumsal yaşamda uyum sorunları yaşayanlar için kullanılan bir tanımdır. Bedensel engelli bireyler bakıma, eğitime, rehabilitasyona ve danışmanlık desteğine son derece yoğun bir şekilde ihtiyaç duyarlar. 

Rehabilitasyon, bireyi çok yönlü olarak ele alan bir eğitim, tedavi ve danışmanlık gerektirmektedir. Çocuklarda doğuştan gelen hastalıklar ile sonradan ortaya çıkan kas/kemik bozukluklarına bağlı rahatsızlıkların tedavilerini içeren, çocuk bakımı ve rehabilitasyon uygulamalarını birleştiren tedavi yöntemlerine (pediatrik) çocuk rehabilitasyonu denir. 

Çocuk rehabilitasyonu çocuğunuzun günlük yapabildiği işleri korumak ve geliştirmek temeline dayanır. 

Fizyoterapi Programı ile bireylerin: 

  1. Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,
  2. Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri,
  3. Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,
  4. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,
  5. Ekstremitelerini fonksiyonel bir şekilde kullanmaları, 
  6. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları

7.Duyusal entegrasyonun sağlanması 

  1. Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon) hareketlerini geliştirmeleri,
  2. Yardımcı cihaz, araç gereç veekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri, 
  3. Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri
  4. Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri beklenmektedir.