Çocukluk Dezentegratif Bozukluğu 

Çocukluk dezentegratif bozukluğu iki yaştan sonra başlamakta ve bozukluğun başlamasıyla, önceden edinilmiş yetiler hızla yitirilmektedir. Çocukluk dezentegrafik bozukluğu tanısı alan çoğu çocuğun zihinsel becerileri, ileri derecede zihin engelli düzeyine kadar gerilemektedir. Bu çocuklar, birkaç yıl içinde, ileri düzeyde otizme sahip çocuklarla çok benzer hala gelmektedirler. Çocukluk dezentegrafik bozukluğuna çok seyrek rastlanmaktadır ve bu tanıyı alan çocukların büyük bir çoğunluğu erkektir.