Duyu Bütünleme Nedir?
Duyu bütünlüğü, çevremizle olan etkileşimimizde etkili bir biçimde kullanabilmemizi sağlamak için vücudumuz ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir işlemdir.
Duyu bütünleme terapisi ergoterepistler tarafından uygulanır. Ergoterapistler, duyu bütünlüğü sağlayamayan kişilere uygun duyular vererek, duyusal bütünlemenin doğru yapılmasını öğretirler.
Tüm duyular merkezi sinir sisteminin yani beyin ve yapılarının bir parçasıdır. Eğer bireyin merkezi sinir sistemi, iletiyi (duyuyu) alırken ya da işlemlerken düzgün çalışmazsa çıkan sonuç düzgün olmaz.
Bildiğimiz 5 duyu; görme, işitme, koklama, tatma, dokunma duyularıdır. Dokunma duyusunun altında vestibuler ve proprioseeptif gibi duyular vardır. Tüm bu duyular değerlendirilir.
Terapide ilk olrak çocuğun içsel motivasyonunun dengede olması, aktif katılması her zaman
öğrenmeyi kolaylaştırır. İletişim ve oyun süresince öğrendiği bilgileri günlük yaşam aktivitelerine kolay
adapte eder.
Duyusal uyaranlar her zaman çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre duyusal stratejiler kullanılarak
planlanır. Her çocuk birbirinden farklı olduğu gibi farklı duyusal özellikler gösterir. Bu yüzden her
çocuk için farklı müdahale planları içerir.
Tedavinin evde de etkin bir şekilde sürdürülmesi için aileye eğitim verilir ve yine çocuğun duyusal
özelliklerine göre ev, okul ve oyun ortamı düzenlemesi yapılır.
Kimlerde Duyu Bütünleme Bozuklukları Görülür?
• Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
• Öğrenme güçlüğü olan çocuklar
• Otizm
• Serabral palsi
• Gelişim gecikmesi (ince motor bozukluk, kaba motor bozukluk, görsel motor bozukluklar,
koordinasyon bozuklukları)
• İşitme dil konuşma bozukluları
• Genetik bozukluklar, kromozomal bozukluklar