Duyusal Entegrasyon Bozuklukları 

Dokunma/ taktil- işitme-görme -koku alma- tat alma-denge kurma/ vestibuler sistem derin duyu- beden algilama/ proprioseptifduyularda meydana gelen bozukluklar