FONKSİYONEL İŞİTME KAYBI 

Organik kökeni olmayan, emosyonel ya da çıkar sağlamaya dayalı işitme kayıplarıdır. Özellikle  testler ile hastanın davranışları arasında tutarsızlık gözlenir.