FARAJİL X SENDROMU 

Ağır ve çoklu yetersizliğin en yaygın tanımlanabilir genetik sebebi frajil x sendromudur. Frajil X sendromu, öğrenme güçlüklerinin en yaygın kalıtımsal nedenidir. Kızlara göre erkeklerde daha sık görülür. Bu hastalık, öğrenme ve davranışla ilgili bir takım sorunlara neden olur. Frajil X sendromlu erkek çocuklarının hemen hepsinde, hafiften ciddiye kadar değişebilen farklı derecelerde öğrenme güçlüğüne rastlanır. Özellikle kızların neredeyse üçte birinde öğrenme sorunları görülür, ancak zaman zaman ciddi düzeyde de olabilir.  

Frajil X sendromlu çocuklarda görülen diğer sorunlar arasında geç konuşma, konuşma ve dil gelişiminde bozukluk sayılabilir. Bazı çocuklar ve yetişkinler , yineleyen davranış, zayıf dikkat aralığı ve aşırı hareketlilik gibi sorunlar yaşarlar. Hastalıktan etkilenen pek çok çocuk , zayıf göz teması, el çırpma, sosyal kaygı, anormal utangaçlık ve ısrarla belli bir rutini isteme gibi otizm özellikleri sergiler. Frajil X sendromuyla ilişkili fiziksel özellikler arasında oldukça büyük bir baş, uzun yüz, geniş kulaklar ve çıkıntılı çene sayılabilir. Bu özelliklerin belirgin olmayışı eksik ve geç tanı konmasına neden olabilir.