İLETİM TİPİ İŞİTME KAYBI 

Dış kulak veya orta kulağı etkileyen bir durum sonucu, sesin iç kulağa iletilememesi sebebiyle meydana gelen işitme kaybıdır. Sesin algılanmasında değil iletiminde sorun vardır. Genellikle tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilebilir. Tedavinin başarısız olduğu durumlarda işitme cihazına gerek duyulur. Orta kulak boşluğunda sıvı birikmesi sonucu oluşan orta kulak iltihabı, kulak kiri birikmesi, kulağa sokulan yabancı cisimler, işitme kanalının şişmesi, yapısal anomali kulak zarı yırtıkları ve hastalıkları, orta kulak enfeksiyonları, kemikçik kopuklukları ya da fiksasyonları, östaki kanalı hastalıkları, orta kulak tümörleri, travmalar gibi durumlar iletimsel işitme kaybının sebepleri olarak sayılabilir.