Mental Retardasyon (MR)
Gelişim dönemlerinde ortaya çıkan, çevreye uyum ve davranışlardaki bozulma ile birlikte olan, genel zihinsel fonksiyonların ortalamanın anlamlı derecede altında olması durumudur.

ZEKÂ GERİLİĞİNİN NEDENLERİ
Zekâ geriliğinin nedenleri, oluş zamanına göre ve türüne göre iki şekilde incelenmektedir.
Oluş Zamanına Göre Zeka Geriliği
Doğum öncesi: Down sendromu, fenilketonüri, doğum öncesi kötü ve yetersiz beslenme, bulaşıcı hastalıklar ve zehirlenmeler,
Doğum sırası: Prematüre doğum, menenjit, doğum sırasında kafa travması, geç doğum
Doğum sonrası: Kafa travmaları, kurşun zehirlenmesi, çocuk istismarı ve ihmali.
Türüne Göre Zeka Geriliği
Biyolojik ve Tıbbi Nedenler: Kromozom anomalileri, beyne oksijen gitmemesi, gebelik bozuklukları.
Psikososyal Dezavantajlar: Sosyal, davranışsal, eğitsel etmenler.

ZEKÂ GERİLİĞİNİN SINIFLANDIRILMASI ve ZEKÂ GERİLİĞİNİN BELİRTİLERİ
Hafif Düzeyde Zekâ Geriliği
Normale çok yakın ve zihinsel yetersizlik çok hafif olduğu için genel popülasyondan ayırt etmek zordur. Ancak genellikle daha yavaş öğrenme söz konusudur. Meslek seçimi konusunda sınırlı olabilirler. Toplumda bağımsız olarak yaşamlarını sürdürüp, çoğunluğu kendi günlük ihtiyaçlarının sorumluluğunu alabilir. Bağımsız olarak ya da minimum rehberlikle çalışabilmekte ve günlük yaşamlarını sürdürebilmektedirler.
Orta Düzeyde Zekâ Geriliği
Günlük yaşamda gerekli olan basit aritmetik becerilerini kazanabilmekte, günlük ihtiyaçlarını yardımsız ya da çok az yardımla yapabilmektedirler. Basit metinleri okuyabilir, para sayabilir ve çok ayrıntılı olmayan bir alışveriş listesiyle alışveriş yapabilirler. Temel akademik becerilerle birlikte, uyumsal davranışlar, özbakım becerileri ve mesleğe yönelik hazırlığı içeren eğitim programlarına dahil edilmelidirler. Yetişkin yaşamlarında korumalı iş yerlerinde çalışabilirler.
Ağır Düzeyde Zekâ Geriliği
Motor gerilik ve konuşma-dil problemleri de eşlik etmektedir. Özbakım becerilerini özel eğitimden sonra yardımsız ve gözetimle yapmayı başarabilirler. Özel eğitimle günlük günlük yaşamlarını sürdürebilecek basit motor becerileri ve iletişim becerilerini kazanabilirler. Paranın değerinin farkındadırlar ancak nasıl kullanılacağını bilmezler. Uzun ve düz yazıları okuyamazlar ancak işaretleri ve sözcükleri tanıyabilirler. Özel eğitimde temel gelişimsel becerilerin ve uyumsal davranışların geliştirilmesine odaklanılmalıdır.
İleri Derecede Ağır Düzeyde Zekâ Geriliği
Temel uyumsal becerileri öğrenebilirler. Başka bozuklukların eşlik etme olasılığı oldukça yüksektir. İşlevsellikleri oldukça düşük seviyelerdedir. İşitme problemleri, görme ya da motor becerilerde yetersizlikler ve sağlık problemleri görülebilmektedir.
ZEKÂ GERİLİĞİ TESTİ
Zihinsel işlevlerin düzeyini belirmemek için yaygın olarak zeka testleri kullanılmaktadır. Standart ve objektif ölçüm araçlarıdır. Günümüzde çocukların zihinsel düzeyinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan, güvenirliği ve geçerliği en yüksek ölçekler STANFORD-BİNET VE WİSC-R ölçekleridir.