Merkezi sinir sistemini etkileyen dejeneratif, metabolik ve genetik kökenli hastalıklar:
Motor gelişim geriliğine bağlı hareket ve fonksiyon kayıplarına yol açar. Downsendromu, Joubertsendormu, Rett sendromu, Prader-Willi sendromu, Williams sendromu, Pompe hastalığı, Moebius sendromu, Kernikterus akut form örnek durumlardan bazılarıdır.