Yeni Levent Özel Eğitim ve İstanbul Açı Özel Eğitim Merkezi Olarak,

Tüm öğrencilerimize hak ettikleri ve ihtiyaç duydukları eğitimi eksiksiz olarak vermek,

Öğrencilerimizin bütünsel gelişimini sağlamak amacıyla onlara çok yönlü öncülük etmek,

Öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini artırarak onları kendine güvenen, mutlu bireyler haline getirmek,

Öğrencilerimize doğru davranış kalıplarını öğreterek, problem davranışları en aza indirmek,

Gerekli eğitim ortamını ve materyallerini sağlamak,

Kazandırılması gereken ihtiyaçları önceliklerine göre belirleyip, çok yönlü olarak süreç takibini yapmak,

Öğrencilerimize, toplumsal uyumlarını artırmak amacıyla, sosyal becerilerini kullanabilecekleri fırsatlar yaratmak,

Velilerimizin sürece aktif katılımını sağlamak,

Velilerimizle kurduğumuz iletişim çerçevesinde onları sosyal ve duygusal açıdan destelemek,

Öğrenci ve velilerimizin sahip oldukları özlük hakları ile ilgili onları bilgilendirmek ve onlara yol göstermek,

Merkezimizdeki uzman kadomuzla birlikte, vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ederek kaliteli eğitim anlayışını, kurumsal bakış açısıyla sürdürmek ve yaymak en temel misyonumuzdur.