OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR? 

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan bir nörogelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı sanılmaktadır. 

Sosyal etkileşim ve iletişimde yetersizlikler, ilgilerin sınırlı oluşu ve tekrarlanan davranışlar otizmin temel özellikleri olarak kabul edilmektedir. Bu özellikler kişiden kişiye farklı derecelerde görülebilmektedir. 

Otizm Spektrum Bozukluğu Özellikleri 

1) Sosyal -duygusal karşılık vermede yetersizlik (örn. sıradışı toplumsal yakınlaşma,karşılıklı konuşmada güçlük; ilgilerini, duygularını veya duygulanımını paylaşmadayetersizlik, sosyal etkileşime cevap vermeme gibi yetersizlikler.) 

2) Sosyal etkileşim için kullanılan sözel olmayan iletişimsel davranışlarda yetersizlik (örn.sözel ve sözel olmayan iletişimde yetersizlikler, sıra dışı göz kontağı, beden dili veya jestleri anlamakta ve kullanmakta yetersizlik; yüz ifadesi ve beden dilinde bariz eksikler.) 

3) İlişkileri geliştirmekte, devam ettirmekte ve anlamakta güçlük, Örneğin farklı toplumsal ortamlara uygun davranamamak, hayali oyunda yetersizlik, arkadaş edinememe ve arkadaşa ilgi duymama gibi. 

5) Tekrarlayıcı motor hareketler, nesne kullanımı veya konuşma (Basit motor stereotipiler(anlamsız kalıplaşmış tekrarlanan hareketler), oyuncakları dizme veya çevirme, ekolali, kendine özgü cümleler) 

6) Aynılıkta ısrarcılık, rutinlere sıkı sıkıya bağlı olma veya ritüelleşmiş sözel ve sözelolmayan davranışlar, (önemsiz değişikliklerde aşırı kaygı, geçişlerde zorlanma, katı düşüncetarzı, selamlaşma ritüelleri, her gün aynı yolu veya aynı yemeği tercih etme gibi.) 

7) Konu veya yoğunluk açısından sıradışı sınırlı, sabit ilgiler (sıradışı nesnelere anormal aşırı bağlılık, aşırı tekrarlayıcı veya sınırlı ilgiler.) 

8)Duyusal olarak aşırı ya da az duyarlılık veya uyaranların duyusal boyutuna aşırı ilgi(acıya/sıcağa aşırı duyarsızlık, belirli ses veya dokunuşlara karşı beklenmeyen tepki,nesneleri aşırı koklama veya onlara aşırı dokunma, ışık veya hareketle görsel olarak çokmeşgul olma.) 

9) Belirtiler erken gelişim dönemlerinde mevcut olmalıdır. (toplumsal beklenti sınırlarınıaşıncaya dek fark edilmemiş veya daha sonra öğrendiği yollarla gölgelenmiş olabilir.)