ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?
Dinleme,konuşma,okuma,yazma,akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlükleri olan,sosyal algılama ve
etkileşim sorunları yaşayan standart eğitime rağmen yaşına ve zekasına uygun başarı gösteremeyen bireylerde görülen nörolojik kökenli gelişimsel bir bozukluktur. Birey de doğuştan olduğu gibi özellikle DEHB(dikkat eksikliği ve hiperaktivite) ile
birlikte de görülebilmektedir.
Özel Öğrenme Güçlüğü Çeşitleri:
• Okuma-Öğrenme Bozukluğu (Disleksi);
Okuma esnasında harf, sözcük, cümle veya satır atlaması, yavaş okuma, okuduğunu anlayamama, harf ve kelime anlayamama, genel kelime becerilerinde zorlanmalar yaşaması gibi sorunlar yaşanabilir.
• Yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi);
Yazma bozukluğu daha çok okuma bozukluğuyla birlikte görülür. Birbirine benzeyen harf yazma ya da söylemede ‘b, d, p, g, ç, c’ gibi harf karışıklıkları, dilbilgisi ve noktalama işaretlerinde yanlışlık, Birbirine benzer rakamlarda karıştırma ‘ 12, 21 ‘ ,
yazılarında karışık ve dağınık yazmasıyla birlikte kötü yazması gibi özellikleri barındırır.
• Sayısal( matematik) bozukluğu (Diskalkuli);
Matematik öğrenme bozukluğu olan çocuklarda, sayı algısında, sayma ilkeleri ile ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Doğru ve akıcı hesaplamada problemler yaşayabilir, aynı sayıların farklı işlemlerinde bocalayabilir ‘ 5+5=10 ile 5.5=25 ‘ , çarpım tabloları, bölme tabloları veya zihinsel aritmetik gibi alanlarda zorlanma gibi problemler olabilir.
• Dispraksi;
Dispraksi, kişinin motor görevlerini planlama ve işleme kabiliyetini etkileyen nörolojik bir hastalıktır.Dispaksiyeri olan bireylerde genellikle dil problemleri vardır ve bazen düşünce ve algılama ile bir miktar zorluk derecesi vardır. Dispraksi, bununla birlikte, kişinin zekasını etkilemez; ancak çocuklarda öğrenme problemlerine neden olabilir
Öğrenme Güçlüğü Belirtileri:
• Konuşmada gecikme
• Sözcük bulmada veyahut da isimlendirmede güçlük yaşama
• Sözcük dağarcığı yaşına uygun değilse
• İfade etmede sorun yaşanıyorsa
• Konuşurken hecelerin yerini değiştiriyorsa
• Sözlü yönergeleri dinleme ve izlemede güçlük yaşanıyorsa
• Yaşıtlarıyla ilişki kurmakta veya ilişkiyi sürdürmekte zorluk yaşıyorsa
• Harf-ses ilişkisini öğrenmede güçlük çekiliyorsa
• Sayı, harf, renk kavramlarını öğrenmede güçlük yaşanıyorsa
• Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri yaşanıyorsa
• Yön karıştırıyorsa
• Zaman ve mekan sorunları yaşıyorsa
• Rutini izlemekte güçlük çekiliyorsa
• Kalemi hatalı tutuyorsa