Rett Sendromu 

Rett  sendromu, 6-18 aylar arası ortaya çıkan, gidrek kötüleyen ve ender rastlanan bir bozukluktur. Neredeyse yalnızca kızlarda görülen bu sendrom genetiktir ve çoğu vakada X kromozomunda yer alan MECP2 geninde bozukluk saptanmaktadır. Sendromun başlamasıyla; tüm zihinsel, sosyal, iletişimsel ve devinimsel beceriler gerilemektedir. Tipik olarak; başın büyümesinde yavaşlama, elleri kullanmada zorluk, takıntılı el hareketleri ve yürüme zorlukları gözlenmektedir. Rett sendromunun yaygınlığının 10-15 binde bir olduğu sanılmaktadır.