Çocuklarda yerçekimini azaltarak yapılan aktivitelerden oluşan bir terapİ yöntemidir. Uzay terapisi fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında son yıllarda geliştirilen ve Serebralpalsi başta olmak üzere bir çok nörolojik hastalıkta kullanılan tedavi metodudur. Terapi programı; çocuğun ihtiyacına göre yapılacak aktiviteler kafes sistemi içinde oyun aktivileriyle beraber planlanır.
Uzay terapisi suit isimli kıyafetin yanı sıra Evrensel Terapi Ünitesi’ni de içerir. Kafes şeklinde ki terapi ünitesine alınan hastalar özel elastik bantlarla bağlanır ve bağlanan bantlara gerekli olan gerilim
verilir. Oluşan gerilim kuvveti sayesinde yer çekimi elemine edilir, hastanın normalde yapamadığı bir çok hareketi yer çekimi olmadan yapması sağlanır.
Terapi amaçlı “UZAY TERAPİ” giysisinin etki prensibi, hastanın hareket ve beden duruşunun ayarlanabilen bu elemanların yardımıyla amaca yönelik olarak düzeltilmesinde yatmaktadır. Bu da uyarıların sinir sistemine taşınmasında normalleşme sağlamakta ve beynin motorik merkezi üzerinde
etkide bulunulabilmesi mümkün olup, arızalı durumdaki fonksiyonlar yeniden tesis edilebilmektedir.
Mevcut patolojik sinerjiler tahrip edilmekte ve yeni ve normalleştirilmiş refleks sekansları oluşturulmaktadır. Bu da merkezi sinir sisteminin motorik ve konuşma becerisinden sorumlu olan
yapıları üzerinde terapötik bir etki yapmaktadır. Öğrenilen becerilerin rehabilitasyonun sona
ermesinden sonra da kalıcı olduğu gerçeği olağanüstü bir öneme sahiptir.
Uzay terapinin amaçları
• Hareket genişliğini artırmak
• Aktif ve pasif hareket sınırını arttırmak
• Kas Kuvvetini arttırmak
• Enerji harcamasını azaltmak
• Hareket öğrenme ve planlama becerisi kazandırmak
• Çeşitli duyusal entegrasyon yöntemleri sağlamak
• Başarma ve güven hisleri gelişimine yardım etmek
• Ağrıyı azaltmak
• Mobiliteyi artırmak
• Fonksiyonel kapasiteyi artırmak
• Kontraktür oluşumunu azaltmak
• Bakımı kolaylaştırmak
• Yerçekimi kuvvetini etsiziz hale getirerek, zayıf kas gruplarında aktif hareketlere fayda
sağlamak
• Spazm frekansını azaltmak
• Dengeyi geliştirmek
• Koordinasyonu geliştirmek
• Belli bir fonksiyonel beceriye odaklanmak
• Spesifik çalışma kolaylığı sağlar
• Herhangi bir pozisyonda, pozisyonun stabilizasyonunu sağlamaya yardımcı olur