Yeni Levent Özel Eğitim ve İstanbul Açı Özel Eğitim Merkezi olarak; profesyonel çalışma zihniyetine sahip ekip arkadaşlarımızla birlikte tüm öğrencilerimizi öncelikle oldukları gibi kabul edip, sonrasında onları ulaşabilecekleri en iyi seviyeye getirmeyi ve kapasiteleri dâhilinde hayata aktif katılımlarını sağlamayı kendimize ilke edindik.Bu süreçte güven duygusuna dayalı ekip ruhunu oluşturup, koruyarak, hizmet alan bireyler ile işbirliği içerisinde, üretken, değişime ve yeniliklere açık, her durumu bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirmeyi bilen bakış açımızla en uygun hizmeti vermeye devam etmekteyiz.